تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی

هیچی، شایدم همه چی


...
اینجا حریمــــــــ من استــــــــ 

حریمــــ قلبــــــ کوچکمــــ

قفســـ تنهایی من و حرفــــ های ناگفته امـــ

کسی دلشـــ برایمـــ نسـوزد

من این قفســـ را دوستـــــ دارمـــ

و تنهایی امـــ را

تنهایی تنها اتفاقـــ این روزهای من استــــــ

بهتر از بودنـــــ با کسانی استــــــ که بودنشانــــ دروغ محض استـــــ

دلشانـــ که هیچـــــــ

حواسشانــــ همــــ به تو نیستــــ

و فقط زمانی با تو هستند که کسی را ندارند
...


============================================================...خدایا من منتظر معجزه ات هستم...

..میدانم معجزه هایت ادامه دارد..

...میدانم نزدیکی...

...میدانم هستی...

...پس معجزه ات را نشانم بده که بی تابم...


خدایااااا


کمک کن این شب به صبح برسهچه روز ها به شب آورده ام به این امید


که با وجود عزیزت شبی به روز آرم
سخت بکوش تا به مقصود دست یابی


وگرنه در رنج فرو مانی... چقـدر سـخـتــــ مـی گــذره ...


... خدایـا تـوان صبـر کـردن بـده ...

حـس الـان مــن

تـوی ادامــه مــطلبــه
(میخواستم جلوی چشم نباشه)خوشحالی یعنی واسه هدفت بجنگی


وقتی که بقیه دارن خوابشو میبینن بــرای مـن هنــوز همــــــ امـیــــدی هستــــــ
زندگی به من آمـوختـــ :

آدمــ هـا نه "دروغ" می گوینـد

نه زیـر حرفشـان می زننـد

اگـر "چیـزی" می گوینـد

"صـرفا" احساسشان در همان لحظه استــ


نبایـد رویش "حسابــ " کرد

....اگر داشتن فکر و اندیشه ی مثبت به تنهایی کارساز بود

باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته

و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم


...هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید...


کسی که خسته شده

یعنی خیلی برای هدفش تلاش کرده

درست 41 واحد مونده به جوانه زدن دانه ای که کاشتم

اگر دست از تلاش بردارم

تمام زحماتم به باد خواهد رفت


خـدایـا 


مــرسـی


...بابت آدمایی که برای ارزش هام ارزش قائل هستن...
*****

رسیــد مـژده کـه ایـام غـم نـخواهـد مانـدچنـان نمانـد و چنیـن نیـز نـخواهـد مانـد

*****
[]


اگر شما هنوز  به دنبال رویای خود هستید


و هر روز آن را مرور می کنید


به خودتان بگویید که این پایان کار نیست


تا زمانی که پیروز شوم

گاهی نمی خواهی ولی می شود

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی طلب نکرده قرعه به نام تو می شود

گاهی گمان نمی کنی و می شود

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود
همیشه انسان‌های لجباز به اهدافشان می رسند

 ... برای آنچه لیاقتش را دارید پا فشاری کنید ...آن گاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد

آن گاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود

ملائک تو را می ستایندروزتـــــ مبــارک آجـی جونــمــــ


آغوشت نهایت آن چیزی است که معنای مهربانی را ترجمه می‌کند

خستگی در پس نگاه‌هایت رنگ می‌بازد تا درد دیگران را بهتر تحمل کنی

تو هر روزت تحمل درد انسان‌هایی است که تو را مرهم می‌دانند

خوب می‌دانی که مسکّن و امید جمعی هستی

 ...و هر روز باید جان تازه بگیری تا جان تازه دهی...

خــدا قــوتــــ


 روزتــــ مـبارکـــــ  


تعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4