تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - پستـــــــــــ ثابتــــــــــــ

هیچی، شایدم همه چی


...
اینجا حریمــــــــ من استــــــــ 

حریمــــ قلبــــــ کوچکمــــ

قفســـ تنهایی من و حرفــــ های ناگفته امـــ

کسی دلشـــ برایمـــ نسـوزد

من این قفســـ را دوستـــــ دارمـــ

و تنهایی امـــ را

تنهایی تنها اتفاقـــ این روزهای من استــــــ

بهتر از بودنـــــ با کسانی استــــــ که بودنشانــــ دروغ محض استـــــ

دلشانـــ که هیچـــــــ

حواسشانــــ همــــ به تو نیستــــ

و فقط زمانی با تو هستند که کسی را ندارند
...


============================================================