تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - حرمتـــــــ

هیچی، شایدم همه چی...

چقـدر خوبـهــ بـعضـی از آدمـا بـدونـن کـهـ 

اگـهـ چیـزی رو بهــ روشـون نمیـاری

از سـادگی نیستــــــ

شـایـد داری جون میـکنی حرمتــــ یهـ روزایی رو نگهـ داری 

کـهـ اونـا یـادشـون رفتــهـ

...