تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - خخخ

هیچی، شایدم همه چی
عاشق اون دسته از پسرا هستم که به یه دختری میگن

کسی اذیتت کرد به خودم بگو

بعد دختره میگه عزیزم یکی اذیتم کرده و فحشم داده

پسره میگه ولشون کن گلم... مریضن