تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - تنـهایی نعمتـــ بـزرگـیه...

هیچی، شایدم همه چی


...


هدفــــ از آفـرینـش بعضی ها فقـط اینـه کـه با بودنشون


بـه ما ثابتـــ میکنـن کـه تنـهایی چه نعمتــــ بـزرگیـه !


...