تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - آلرژی

هیچی، شایدم همه چی


...

گـفتی دوستتــــ دارمـــ

من عطسهـ کردمــ

ببـخش

من بهـ "زرمفتــــ" آلـرژی دارمــ

...