تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - شهاب حسینی ...

هیچی، شایدم همه چی
شهاب حسینی چقدر زیبا نوشته:


اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت، دلگیر مباش که نه تو گناهکاری، نه او

آن گاه که مهر می ورزی مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می کند ... پس خود را گناهکار مبین

من عیسی نامی را می شناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد ... و تنها یکی سپاسش گفت!!!

من خدایی می شناسم كه ابر رحمتش به زمین و زمان باریده ... یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر!!!

پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتند ... از تو برای مهربانیت قدردانی می کنند ...

پس از ناسپاسی هایشان مرنج و در شاد کردن دل هایشان بکوش ... که این روح توست كه با مهربانی آرام می گیرد

تو با مهر ورزیدنت بال و پر می گیری ...

خوبی دلیل جاودانگی تو خواهد شد ...

پس به راهت ادامه بده

دوست بدار نه برای آن که دوستت بدارند ...

تو به پاس زیبایی عشق، عشق بورز و جاودانه باش ...