تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - دلتنگی ...

هیچی، شایدم همه چی...

یادتان باشد

دلتنگ شدن

جزئی از فرایند فراموشی است

مگذارید احساس دلتنگی

شما را به آغوش کسی برگرداند که می دانید

با او آینده ای ندارید

...