تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - روزمــــــون مـبااااااااااااااااااارکـا بـاشــه

هیچی، شایدم همه چیعــرضـی نـدارمــــ بـانــــو

فقــط یـادتـــــــــ بـاشـــد امـــروز کــه دخـتــــری

در آینــده مــادر دخـتــــر دیـگـــری هسـتــی

و روزی مـی آیـد کــه مــادربـــزرگــــــــ مـی شــــوی

پـس جـدا از همـــه ی نـاپـاکــی هــا، تـو پـاکــــــ بـمــان


  روزتـــــــــــ مــبـارکـــــــــــ   بـلـــه ایـنـجـوریـاس 


  روزمـون مبـارکـــــــــــ 
ادامه ی مطلب واسه زهرا 


 اینم واسه زهرا جون