تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - دلت را جایی حوالی خدا ...

هیچی، شایدم همه چی
دلتـــــــ را جـایی حـوالـی خـدا چـهارمیــخ کـن

کـه بـا رفتــنِ ایـن و آن

نــرود