تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - من بد، تو خوب

هیچی، شایدم همه چی


...

انقدر بی حوصلمـــ که هرکی بخواد باهامـــ بحث کنه

فقط میگمـــ هرچی تو بگی

انقدر بی اعصابمـــ که هرکی بخواد بهمـــ گیر بده

یه کلامـــ میگمـــ: من بد، تو خوب

...