تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - هیچ گاه از یاد مبر...

هیچی، شایدم همه چی
من اینجام که کمکت کنم

هیچ جمله ای به اندازه ی این جمله به آدم آرامش نمیده