تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - فقط لبخند میزنم...

هیچی، شایدم همه چی


...........

چرا وقتی دروغ میگی

و من لبخند میزنم فکر میکنی من نمیفهمم

خب یه بارم فکر کن دارم به نفهم بودن تو میخندم

...........