تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - خاطرات...

هیچی، شایدم همه چی
بعضی روزها، بعضی تاریخ ها، بعضی اتفاق ها، بعضی اسم ها،


بعضی حرف ها، بعضی شعرها، بعضی رنگ ها، بعضی...


بعضی آدم ها...


بعضی خاطره ها...


اونقدر مهمّن و دلنشینَن و موندگار و شایدم تلللخ، 


كه جزئی از وجود آدمی میشن، جزئی از دل و روحش؛


نه تنها فراموش نمیشن بلكه گاه و بیگاه،


 از لا به لای افكار مشوّش ذهنمون سرك میكِشن


 و بسته به قدرت خودشون و ظرفیت ما، 


یه جایی اُتراق میكنن تا ما پذیرای بساطِ یادآوریشون باشیم؛


هرچند اگه دیگه اون روزها و اون حرف ها و اون خاطره ها تكرار نشه، 


هرچند اگه یك بار، برای همیشه بوده باشه...؛


هرچند اگه حتی، بین ما و اون ها، كلی فاصله افتاده باشه...؛


"فاصله ها هرگز حریفِ خاطره ها نمی شوند..."

 

هرچند اگه خودِ این جمله هم، به خاطره ها پیوسته باشه...؛


بعضی آدم ها،


بعضی خاطره ها...

(با یادآوری بعضی خاطره ها آرزوی برگشتنشون رو داریم


و بعضی خاطره ها ما رو تا آرزوی مرررگ می برن)