تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - شیــــر همـــ کــــــ باشــی ...

هیچی، شایدم همه چی
شیــــر همـ که باشـی در مقابل جماعتـ گاو کمـ می آوری


گـریــــز 


بهترین استدلال در برابر کسانی استـ که برهانشان شاخ تیز استـ