تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - اشک های پس از هر شکست...

هیچی، شایدم همه چی
اشکهایی که پس از هر شکست می‌ریزیم 

همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم


(البته بعضی وقتام عرق بی فایده ریختیم)