تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - روز پرستار مبااارررررررک....

هیچی، شایدم همه چیآن گاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد

آن گاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود

ملائک تو را می ستایندروزتـــــ مبــارک آجـی جونــمــــ


آغوشت نهایت آن چیزی است که معنای مهربانی را ترجمه می‌کند

خستگی در پس نگاه‌هایت رنگ می‌بازد تا درد دیگران را بهتر تحمل کنی

تو هر روزت تحمل درد انسان‌هایی است که تو را مرهم می‌دانند

خوب می‌دانی که مسکّن و امید جمعی هستی

 ...و هر روز باید جان تازه بگیری تا جان تازه دهی...

خــدا قــوتــــ


 روزتــــ مـبارکـــــ