تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - گاهی نمیخواهی و میشود...

هیچی، شایدم همه چی

گاهی نمی خواهی ولی می شود

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی طلب نکرده قرعه به نام تو می شود

گاهی گمان نمی کنی و می شود

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود