تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - از دستش ندید...

هیچی، شایدم همه چی

[]


اگر شما هنوز  به دنبال رویای خود هستید


و هر روز آن را مرور می کنید


به خودتان بگویید که این پایان کار نیست


تا زمانی که پیروز شوم