تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - کسی که خسته شده..

هیچی، شایدم همه چی

کسی که خسته شده

یعنی خیلی برای هدفش تلاش کرده

درست 41 واحد مونده به جوانه زدن دانه ای که کاشتم

اگر دست از تلاش بردارم

تمام زحماتم به باد خواهد رفت