تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - نـگــــــــرانـمـــــــــ

هیچی، شایدم همه چی... چقـدر سـخـتــــ مـی گــذره ...


... خدایـا تـوان صبـر کـردن بـده ...