تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - 17 مرداد 95

هیچی، شایدم همه چیخدایااااا


کمک کن این شب به صبح برسهچه روز ها به شب آورده ام به این امید


که با وجود عزیزت شبی به روز آرم